Referenssit

Share

Tiedämme mitä teemme

Meillä on mittava kokemus erilaisten infrarakennuskohteiden rakennusaikaisten tarke- ja suunnitelmatietojen keräämisestä, hallinnasta ja yhdistämisestä tilaajaa parhaiten palvelevaan muotoon. Lopputuotteena tilaaja saa aina mahdollisimman pitkälle toteutuneisiin tarkkeisiin perustuvan tiedon rakennetusta ympäristöstään. Hallinnoimamme tieto hyödyntää tilaajaa aina urakan alkuvaiheesta urakan jälkeiseen rakennetun ympäristön ylläpitoon asti.

Olemme tuottaneet palvelujamme usean vuoden ajan erilaisissa rakenteilla olevissa ja jo rakennetuissa kohteissa. Näitä kohteita ovat mm. vesirakennuskohteet rannan välittömässä läheisyydessä, satamat, katualueet, rautatierakennuskohteet ja vesiväylien ruoppauskohteet.

Tilaaja hyötyy palveluistamme parhaiten jo hankesuunnitteluvaiheessa. Näin voidaan etukäteen pohtia ja ohjeistaa hankkeessa syntyvän aineiston keruu, käsittely, hyödyntäminen ja dokumentointi tilaajaa parhaiten hyödyttävällä tavalla. Aineiston suurin hyöty tilaajalle on tuntuvat kustannussäästöt: turhat ja päällekkäiset tutkimukset saadaan karsittua pois.

Luotaus

Kaksitaajuusluotaus ja ruoppauksen laadunvalvonta
Vahanen Oy, Koivusaaren kaavamuutosalue, monikeila, kaksitaajuusluotaus ja rannankartoitus 2018
Terramare Oy, Kalajoen Sataman laiturinrakennustyömaa luotaukset ja ilmakuvaus ja pistepilven tuottaminen maa-aineskasojen määrälaskentaan 2018
Hangon Satama Oy, Laajennusalueen täyttöalueen luotaus 2018
Helsingin Satama Oy, Länsiterminaali 2 hanke ja edeltävät työt 2010-2017
Ramboll Finland Oy, Helsingin merenlahdet, veneväylien syvyystietojen kartoitus 2017
Vahanen Oy, Hernesaaren rantojen luotaus 2017
Yara, Siilinjärvi, Sakeutusaltaiden vuosittainen seuranta 2013 -

Monikeilaluotaus
Terramare Oy, Kotka, Mussalon laiturinrakennushankkeen alkuluotaus 2018
Helsingin Satama Oy, EM laiturinkorjaukseen 2018
Vahanen Oy, Koivusaaren kaavamuutosalue, monikeila, kaksitaajuusluotaus ja rannankartoitus 2018
Van Woerkom, Nobels & Ten Veen, Inkoon sataman edusta 2018
Ramboll Finland Oy, Putkireitti Lauttasaari – Kesäranta 2017
Ramboll Finland Oy, Helsingin kaupungin meriläjitysalueiden läjityksen seuranta 2014-

Viistokaikuluotaus
Ramboll Finland Oy, Putkilinjan luotaus Lauttasaari – Kesäranta 2017
Ramboll Finnland Oy, Keilaniemi altaan luotaus 2017
Vahanen Oy, Hernesaaren rantojen luotaus 2017

Multikopterikuvaukset

Euroports Rauma Oy, Rauman Satamassa sijaitsevan toiminta-alueen ilmakuvaus, 2018
SitoWise Oy, Sipoon maavallien alkutilanteen kartoitus ja toteutetun osan määrälaskenta 2017
Hangon Satama Oy, Kanta- ja ulkosataman ilmakuvaus ja fotogrametrisenpistepilven tuottaminen 2017 ja 2018
Naantalin Satama Oy, Kantasataman ja Luonnonmaan ilmakuvaus ja fotogrametrisenpistepilven tuottaminen, 2018
Kaskisten Satama Oy, Sataman toiminta-alueen ilmakuvaus ja fotogrametrisenpistepilven tuottaminen 2018

Matterport 360°valokuvamalli

Integral Oy, Toimistotilan ja sensoreiden mallinnus 2018

Aineistomallit

Naantalin Sataman Oy, Multikopteriaineiston perusteella Kantasataman ja Luonnonmaan alueiden maanpinnan, kaivojen sijaintien sekä kattojen korkeuksien mallinnus 2018
Helsingin Satama Oy, Länsiterminaali 2 hanke, Infarakentamisen merkintä, kartoitus ja ajantasamallinnus tietojärjestelmään, 2014 - 2017
Helsingin Satama Oy, Länsiterminaali 2 hanke, Ruoppaus- ja läjitystietojen mallinnus, määrälaskenta ja dokumentointi, 2010 - 2016

Infratiedon hallinta ja ylläpito

Hangon Satama Oy, Kaivotietojen mallinnus multikopteriaineiston ja vanhojen suunnitelmien avulla 2017 – 2018
Helsingin Satama Oy, Johtotietojen ylläpito 2010 –
Kuljetus ja maanrakennus P. Salonen Oy, Välimerenkadun raitiotiekiskojen rakentamisen merkinnät, mittaukset, mallinnus ja dokumentointi 2017
Juhani Suorsa Oy, Vuosaaren Sataman ratalinjan rakentamisen merkinnät, mittaukset, mallinnus ja dokumentointi 2017