Palvelutuotteet

Share

Uusia kustannustehokkaita ratkaisuja

Palvelutuotteet ovat yksittäin tilattavia muihin palveluihimme perustuvia tuotteita. Tuotamme niillä ratkaisuja tilaajan erilaisiin haasteisiin.

Luotauspalvelu

Tarjoamme laajan kirjon erilaisia luotausmenetelmiä eri käyttötarkoituksia varten. Palveluihimme kuuluu mm. monikeila-, viistokaiku-, linja- ja sedimenttiluotaukset.

Luotauspalvelun avulla voimme selvittää vesialueen syvyydet, vedenalaisten maalajikerrosten rajat ja paksuudet aina peruskallioon asti. Luotauksilla voidaan luoda vedenalaista pistepilviaineistoa ja tuottaa vedenalaista kuvaa esim. vedenalaisista historiallisista kohteista.

Kairauksin tehtyä pohjatutkimusaineistoa on helppoa ja edullista täydentää luotauksiemme avulla. Osa kalliista kairauksista voidaan myös korvata luotauksin.

 

Suunnittelupalvelu

Teemme ruoppaussuunnittelua erilaisiin vesi- ja väylärakennuskohteisiin tilaajan tarpeen mukaan. Lähtökohtaisesti suunnitelmat tehdään siten, että ne ovat sellaisenaan niin tilaajan kuin urakoitsijankin järjestelmiin sopivia. Teemme myös erilaisten kohteiden tasaus- ja kuivatussuunnittelua.

 

Drone-kuvaus ja -mittaus

Drone- eli multikopterikuvauksen avulla tuotamme korkealaatuisia koordinaatistoon sidottuja ilmakuvia ja fotogrammetrisia pistepilviä. Pistepilvestä voidaan mallintaa tilaajan haluamia kohteita. Palvelun lopputuotteena voi olla myös pinta- tai 3D-malli kuvatusta kohteesta CAD-formaatissa. Palvelun avulla on myös mahdollista suorittaa massalaskelmia laajoista kohteista nopeasti.

 

Sisätilamallinnus

Sisätilamallinnus voidaan tehdä esimerkiksi asunnosta, toimistosta, tuotantotilasta, hallista tai rakennuskohteesta. Sisätilamallinnus toteutetaan räätälöidysti asiakkaan tarpeen mukaisesti pistepilven avulla. Mallin avulla saadaan luoduksi tilan nykytilannemalli, jota voidaan hyödyntää mm. jatkosuunnittelussa.

 

Mittauspalvelu

Teemme mittauksia omana työnä tilaajan tarpeiden mukaan.

Esimerkkejä mittaustöistä:

  • kartoitusmittaukset
  • merkintämittaukset
  • maastomallimittaukset
  • kunnallisteknisiin töihin liittyvät mittaukset
  • rakennusmittaukset
  • vesirakennusmittaukset

Voimme toimittaa tilaajalle mittausaineistoja hänen pyytämässään formaatissa aina mittalaitteen ascii-formaatista mihin tahansa tunnettuun CAD-formaattiin sekä malleina tilaajan omaan järjestelmään sopivassa muodossa.

 

Karttatuotanto

Teemme erilaisia karttoja tilaajan tarpeisiin.

Muutamia esimerkkejä kartoista:

  • alueen yleiskartat ja kantakartat
  • vesistön haraus- ja syvyyskartat
  • pohjasuhdealuekartat
  • maaston esteisyyskartat